L'escola

Modalitats que ofereix l’Escola Catalana d’Escacs

Per poder fer l’activitat d’escacs als col·legis, oferim diferents modalitats. Tenim preparada, adaptada i dissenyada l’activitat d’Escacs en horari LECTIU, com activitat EXTRAESCOLAR o com a TALLER per períodes més curts.

Escola Catalana d’escacs, més que escacs

Escola Catalana d’escacs,
més que escacs

Escola Catalana d’escacs,
més que escacs

ESCACS EXTRAESCOLARS

ESCACS EN HORARI LECTIU

TALLERS D'ESCACS